Klasyfikacja

1933 styczeń – Dojście Hitlera do władzy i pierwszy niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Dachau.

1934 sierpień – zmiany języka i prawa. Przyjęcie terminu Fuhrer i oddanie mu pełni władzy na mocy aktów wykonawczych pomijających obowiązujący system prawa i praworządność.

Klasyfikacja

Na tym etapie dochodzi do podziału społeczeństwa na opozycyjne grupy: na “my” i „oni”, np. Polacy i Żydzi. Temu procesowi można przeciwdziałać poprzez podkreślanie i pielęgnowanie tego, co łączy obie grupy. Warto skupić się na wspólnych wartościach, tradycjach, czy doświadczeniach, a także poszukiwać obszarów porozumienia, poprzez tworzenie grup wsparcia i inicjatyw walczących z nienawiścią.

„Nie jestem ani psychopatą, ani inaczej podatnym na choroby! Moja jedyna choroba to: kocham prawdę, sprawiedliwość i wolność.”

Franciszka Budziaszek Resich była znaną krakowską fryzjerką, której salon przed wojną cieszył się dużą renomą...