Dehumanizacja

1938 – listopad – Noc Kryształowa – „pogromy listopadowe”
1938-1939 – kulminacja międzynarodowej polityki ustępstw względem Trzeciej Rzeszy i zajęcie części terenów Czechosłowacji przez Wehrmacht.

Dehumanizacja

To proces odczłowieczania. Na tym etapie zostaje zanegowane człowieczeństwo przedstawicieli danej grupy, którzy są porównywani do zwierząt, insektów czy chorób. Dehumanizacja pomaga pokonać naturalny wstręt i opór jednego człowieka przed mordowaniem innego. Do grupy dominującej trafia propagandowy przekaz, że „inni” są gorsi, nie są ludźmi i w związku z tym powinni zostać „usunięci” ze społeczeństwa. Osoby należące do grupy ofiar zostają pozbawione własnej tożsamości, godności, a nawet imion i nazwisk, które w czasie Holokaustu w obozach koncentracyjnych i zagłady zostały zastąpione numerami.

Dehumanizacji można przeciwdziałać potępiając mowę nienawiści, zakazując nienawistnej propagandy i działalności odpowiedzialnych za nią podmiotów, a także poprzez natychmiastowe karanie sprawców i sprawczyń przestępstw z nienawiści i innych okrucieństw.

„Musi stać się jasnym dla każdego w Niemczech, nawet dla ostatniej dojarki, że polskość jest równoznaczna z podczłowieczeństwem. [...] Trzeba to robić do czasu aż każdy obywatel Niemiec będzie miał zakodowane w swojej podświadomości to, że każdy Polak, nieważne czy robotnik, czy intelektualista, powinien być traktowany jak robactwo.” Dyrektywa nr 1306 Ministerstwa Propagandy Rzeszy z dnia 24.10.1933 r.

Izak Goldfinger w urodził się w 1925 r. w Tropiu, gdzie jego rodzice prowadzili duże gospodarstwo. Na początku okupacji pracował przy budowie dróg, jednak z biegiem czasu i postępujących represji wobec Żydów, sytuacja materialna coraz bardziej się pogarszała...