Prześladowanie

1941 czerwiec – ofensywa niemiecka przeciwko Związkowi Radzieckiemu i rozpoczęcie politycznie i rasowo motywowanych mordów na masową skalę tuż za linią frontu. Einsatzgruppen. Alfreda Markowska jest jedyną ocalałą z masowej egzekucji swojego rodzinnego romskiego taboru w okolicach Białej Podlaskiej.
1942 – styczeń konferencja w Wannsee i polityczne przypieczętowanie decyzji zagładzie europejskich Żydów i Żydówek. Deportacja Rozy Roboty z getta w Ciechanowie to KL Auschwitz.

Prześladowanie

Na tym etapie ofiary są zmuszane do życia w gettach, deportowane do obozów koncentracyjnych, na pustynię, do dżungli lub są przetrzymywane na ograniczonym terenie. Ofiary są systematycznie pozbawiane wszelkich praw, torturowane i deportowane. Rozpoczynają się masowe mordy. Sprawcy bacznie obserwują, czy ich działania wywołają silną reakcję międzynarodowej opinii publicznej. Jeśli nie ma takiej reakcji, sprawcy wiedzą, że mogą bezkarnie kontynuować zaplanowane ludobójstwo na oczach biernych świadków. Aby nie dopuścić do tego etapu konieczna jest międzynarodowa interwencja zbrojna, jeśli możliwe jest zmobilizowanie poparcia supermocarstw, regionalnych sojuszy, Rady Bezpieczeństwa ONZ czy Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Niezbędna jest także pomoc humanitarna ze strony ONZ lub innych organizacji.

Nie daj nikomu, Boże, żyć na wojnie. W najcięższej biedzie, w krwawych łzach ileż przeżyło serce niejedno - dziecko żydowskie, cygańskie dzieci z matką biedną! [...] Może czegoś nauczę ludzi moją piosenką? Niech nie tęsknią za wojną, niech im serca zmiękną! Niech wiedzą, co wojna narobiła z nami, bo są i tacy, co jej nie zaznali sami i Cyganom nie wierzą, jak opowiadają, ilu nas za Niemców zginęło w tym kraju… Papusza „Krwawe łzy”

Peter Hein urodził się w lutym 1939 r. w Holandii. Jego rodzice, Netta i Paul Hein, byli niemieckimi Żydami, którzy uciekli do Holandii w 1933 r., kilka miesięcy po dojściu Hitlera do władzy...

“Lepiej, żeby dzieci miały martwych rodziców niż takich, którzy są tchórzami.” Eberhard Helmrich