Polaryzacja

1939 – grudzień – przymus prawny noszenia opasek z gwiazdą Dawida przez Żydów i Żydówki na terenach Polski okupowanych przez Niemcy nazistowskie

Polaryzacja

Używając nienawistnej propagandy ekstremiści dzielą ludzi, a tych, którzy nie są ich zwolennikami nazywają zdrajcami lub sympatykami wroga i głoszą zasadę: „Jeśli nie jesteś z nami, jesteś przeciwko nam”. Przez takie działania tworzą się zazwyczaj dwa obozy – osoby przeciwstawiające się i popierające rozwiązanie danego problemu społecznego. Proces polaryzacji bardzo często przyczynia się do wybuchu i eskalacji konfliktów społecznych. Osoby o umiarkowanych poglądach, będące członkami grupy sprawców mają największe możliwości powstrzymania ludobójstwa, dlatego też zwykle są aresztowane i mordowane jako pierwsze. Grupa dominująca ustanawia dla siebie nieograniczoną władzę wprowadzając stany wyjątkowe lub rządząc za pomocą dekretów, znosząc prawa i wolności obywatelskie. Grupa ofiar jest rozbrajana, by nie mogła się bronić i by grupa dominująca mogła przejąć pełną kontrolę. Aby nie dopuścić do polaryzacji należy wspierać grupy i organizacje działające na rzecz praw człowieka oraz wprowadzić międzynarodowe sankcje.

„Rzeź milionów bezbronnych ludzi dokonywa się wśród powszechnego złowrogiego milczenia... Tego milczenia dłużej tolerować nie można... Kto milczy w obliczu mordu – staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia – przyzwala”

Bent Melchior urodził się w 1929 r. na Górnym Śląsku w Beuthen (dziś Bytom), wówczas leżącym w granicach Niemiec, gdzie jego ojciec Marcus pełnił funkcję rabina. W 1933 r. jego rodzina wróciła do Danii, a w 1943 r., podczas okupacji Danii przez nazistowskie Niemcy, ojciec Benta aktywnie uczestniczył w ratowaniu duńskich Żydów...

Maria Nowak (z domu Bożek) urodziła się w 1920 r. w Krakowie w rodzinie kolejarskiej. Maria uczyła się w żeńskim gimnazjum powszechnym, do którego uczęszczały dziewczynki o różnym pochodzeniu - katoliczki, Żydówki i protestantki...